درباره ی ما

به نام خدا

” دهکده کتاب ” متشکل از گروهی جوان ، دوستدار قلم با سلیقه های خاص و بعضا متضاد ، سعی می کند در بازار رو به رونق کتاب و نشر ایران به معرفی ، نقد و حاشیه نویسی آثار برجسته و مورد اقبال عموم بپردازد

والبته کتاب هایی که در میان هیاهوی تبلیغاتی و جار زدن های تجاری ، مظلوم واقع شده اند را هم روی پیشخوان بیاورد . یکی از بزرگترین امیدهای ما برقراری ارتباطی چند جانبه و ایجاد فضایی صمیمی و پربار است که در آن گروهی فقط نویسنده و گروهی صرفا خواننده نباشند .

اختصاص پروفایل شخصی به اعضا ، امکان اشتراک آثار و نوشته ها را با بقیه دوستان و تشکیل گروه های کتابخوانی و نقد و بررسی دست جمعی را فراهم می کند ‌ .

ارتقا امتیازها ، کسب مدال و امکان دسترسی بیشتر به منابع ، به تدریج با حضور پویا، ارائه دیدگاه ها و ثبت مطالب حاصل می شود . “ دهکده ی کتاب ” با افتخار از امکانات تبلیغاتی خود به نفع نویسندگان و مترجمانی که قصد معرفی آثارشان در سطح وسیع تر را دارند استفاده می کند

تیم ما :